Tax control

Vanwege de complexiteit van fiscale wet- en regelgeving dragen belastingstructuren en belastingadviezen soms niet bij aan verbetering van inzicht in de eigen fiscale positie en daarmee aan de controle daarover. In het bijzonder wanneer in een onderneming meerdere entiteiten, verbonden personen of vennootschappen in verschillende landen zijn gevestigd of actief zijn kan al snel het overzicht worden verloren.

KISS-principe

Het ‘Keep It Simple, Stupid’ principe wordt door ons zoveel mogelijk toegepast, hoewel we dat niet ten koste laten gaan van fiscaal-efficiënte structurering. Er zijn en worden boekwerken volgeschreven over het onderwerp van Tax control (bijv. Over het Tax Control Framework), maar volgens ons komt het uiteindelijk aan op inzicht en overzicht – in combinatie met de juiste mensen binnen handbereik om dingen te regelen als dat nodig is.

FacebookTwitterDelen